18.12.2015

FAQ

  • Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

    Majitelé rodinných domů,  pouze fyzické osoby a žádat o dotaci mohou na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. V domě může být více zdrojů k vytápění, ale kotel na pevná paliva musí být napojen na otopnou soustavu a plnit funkci hlavního zdroje vytápění (nutné doložit čestným prohlášením, že kotel slouží jako primární zdroj pro vytápění). Rodinné domy musí sloužit k účelu bydlení.

  • Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?

    Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.