2.6.2017

Pravidla

Kdo může kotlíkovou dotaci získat?

Dotace jsou určeny pro fyzické osoby a rodinné domy, které vymění své neekologické kotle na pevná paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzačního kotel, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu.

Jaká je výše dotace a na co?

Automatický kotel na uhlí a biomasu 75% způsobilých výdajů, max. 75.000 Kč
Plynový kondenzační kotel 75% způsobilých výdajů, max. 95.000 Kč
Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním 80% způsobilých výdajů, max. 100.000 Kč
Tepelné čerpadlo 80% způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč
Automatický kotel pouze na biomasu 80% způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč
Pro vybrané prioritní obce a města plus 7.500 Kč

Poznámka:

V případě současné realizace projektu v programu NZÚ získá žadatel bonus dle podmínek programu NZÚ.

Ke stažení – závazné pokyny Ministerstva životního prostředí:

Závazné pokyny 2.1_2. Výzva