17.12.2015

Nová Zelená úsporám

Nová zelená úsporám pro rodinné a bytové domy

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určená pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí odstartoval 22. 10. 2015.

Staronová zelená úsporám

Změnou oproti původnímu programu Zelená úsporám je dlouhodobá kontinuální forma současné výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale výzva potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.
Jednodušší a otevřenější podmínky programu Nová zelená úsporám!

Program NZÚ je nyní nastavenna několik let předem, tak aby si lidé mohli čerpat dotace pohodlně v průběhu renovace. Výzva přináší dotační pobídku ve formě přímé dotace na provedení ekologických opatření, které v budoucnu žadateli (majiteli nemovitosti) ušetří desítky tisíc korun. Každý žadatel v programu Nová zelená úsporám si navíc svoji akci může v klidu naplánovat a přizpůsobit svým finančním i časovým možnostem. Realizaci úsporných opatření tak může provádět po částech i v průběhu několika let!

Podmínky NZÚ pro žadatele

Pro více informací nás kontaktujte: