21.12.2015

Kotle na tuhá paliva

Hledáte správný kotel na tuhá paliva?

Jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru kotle na tuhá paliva (uhlí, kusové dřevo, pelety…) je výběr optimálního výkonu. Výkon kotle by měl odpovídat velikosti tepelných ztrát objektu, které Vám přesně vypočítá projektant. Zde platí jednoznačná zásada – pořídit si kotel, který bude topit převážnou dobu topné sezony na jmenovitý výkon. Přebytečný výkon kotle je možné ukládat i do akumulační nádrže. Na trhu je několik typu kotlu. Konstrukčně nejjednodušší se špatnou regulací a zároveň nejméně úsporné jsou tzv. prohořívací kotle a dále pak i odhořívací kotle. Konstrukčně nejpokročilejší a nejúspornější jsou zplyňovací kotle. Důležité také je, aby byl zplyňovací kotel odborně zapojen. Při výběru konkrétní značky ekologického zplyňovacího kotle nás především zajímá, aby měl kotel co nejmenší spotřebu paliva, byl spolehlivý, komfortně se obsluhoval a především měl dlouhou životnost.

Jak vybrat kvalitní zplyňovací kotel?
Důležitým parametrem pro výběr zplyňovacího kotle je jeho jmenovitý výkon. Dobrý zplyňovací kotel dokáže v přechodném období topit i na menší výkon. Dvojnásobně to platí právě pro stavby v nízkoenergetickém standardu, kde je potřeba co možná nejmenší výkon kotle s co nejširším výkonovým rozsahem. Problémem ovšem je, že většina kotlů si nedokáže udržet vysokou účinnost a kvalitu spalování při redukovaném výkonu. Pro objekty s nízkou tepelnou ztrátou proto doporučujeme instalovat zplynovací kotle, které umí regulovat výkon bez ztráty účinnosti v celém
rozsahu výkonu, aniž by to mělo vliv na životnost kotle.