Alokace pro kraje

Alokace pro jednotlivé kraje v rámci kotlíkové dotace Výše procentuálního podílu alokace se v daném kraji odvíjí od počtu kotlů k výměně se zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území. Minimální procentuální podíl alokace v dané výzvě a minimální počet realizovaných projektů (výměna kotle na pevná paliva), je pro jednotlivé kraje uveden v následující tabulce: Kraj[…]