Výzvy krajů

Seznam aktuálně zveřejněných tiskových zpráv z jednotlivých krajů Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Zlínský kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj

Alokace pro kraje

Alokace pro jednotlivé kraje v rámci kotlíkové dotace Výše procentuálního podílu alokace se v daném kraji odvíjí od počtu kotlů k výměně se zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území. Minimální procentuální podíl alokace v dané výzvě a minimální počet realizovaných projektů (výměna kotle na pevná paliva), je pro jednotlivé kraje uveden v následující tabulce: Kraj[…]