Alokace pro kraje

Alokace pro jednotlivé kraje v rámci kotlíkové dotace

Výše procentuálního podílu alokace se v daném kraji odvíjí od počtu kotlů k výměně se zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území. Minimální procentuální podíl alokace v dané výzvě a minimální počet realizovaných projektů (výměna kotle na pevná paliva), je pro jednotlivé kraje uveden v následující tabulce:

Kraj Minimální podíl z alokace (%) Minimální počty výměn k roku 2018
Praha 0,8 160
Středočeský 17,3 3 460
Jihočeský 10,1 2 020
Plzeňský 7,7 1 540
Karlovarský 2,2 440
Ústecký 5,4 1 080
Liberecký 4,7 940
Královéhradecký 6,7 1 340
Pardubický 5,9 1 180
Vysočina 8 1 600
Jihomoravský 4,5 900
Olomoucký 5,7 1 140
Zlínský 5,4 1 080
Moravskoslezský 15,6 3 120
Celkem 100 %
20 000

V případě, že bude kraj schopen na realizaci projektu rozdělit více prostředků, tj. podpořit více projektů, a to zvláště s ohledem na počty výměn výše, bude možno minimální alokace navýšit, a to jak pro jednotlivé kraje, tak na výzvu celkem. Navýšení alokace pro jednotlivé kraje bude možné i v případě, že některý z krajů neprojeví zájem projekt ze specifického cíle 2.1 realizovat.